2004 GARRIGOLES / GIRONA

2004 GARRIGOLES / GIRONA

2004 GARRIGOLES / GIRONA 1024 768 Antolina Vilaseca

Exposició individual al Centre d’Art Contemporani Fundació Rodríguez-Amat.

Obra exposada: pintura, gravat i obra sobre paper.

Exposició individual al Centre d’Art Contemporani Fundació Rodríguez-Amat.

Obra exposada: pintura, gravat i obra sobre paper.