Caixes

L’art és el resultat d’una acció sensible i sentimental plasmada en uns objectes que poden preexistir; uns objectes trobats que parlen a qui se’ls mira i són, en conseqüència, creació de la mirada. És el que ens mostra Antolina Vilaseca en les seves “caixes expressives”.

Arnau Puig, La poètica dels objectes trobats

Caixes

L’art és el resultat d’una acció sensible i sentimental plasmada en uns objectes que poden preexistir; uns objectes trobats que parlen a qui se’ls mira i són, en conseqüència, creació de la mirada. És el que ens mostra Antolina Vilaseca en les seves “caixes expressives”.

Arnau Puig, La poètica dels objectes trobats