2005 ALTA GRACIA / Argentina

2005 ALTA GRACIA / Argentina

2005 ALTA GRACIA / Argentina 1600 1200 Antolina Vilaseca

Exposició conjunta amb Teresa Montsech al centre cultural de la municipalitat.

Obra exposada: tècniques mixtes sobre paper.

Exposició conjunta amb Teresa Montsech al centre cultural de la municipalitat.

Obra exposada: tècniques mixtes sobre paper.