2003 NOVOSIBRISK / Rússia

2003 NOVOSIBRISK / Rússia

2003 NOVOSIBRISK / Rússia 581 647 Antolina Vilaseca

Novosibirsk Graphic Art Biennial

Mostra d’art gràfic amb molta representació dels territoris situats a la part oriental de Rússia i països veïns.

Obra exposada: gravats amb carborúndum.

Novosibirsk, amb més de 1.000.000 d’habitants és la tercera ciutat més poblada de Rússia darrera de Moscou i Sant Petersburg. Situada a més de 3.000 km de Moscou al centre de Sibèria n’és la seva capital i centre d’una gran activitat cultural, artística i científica. (per saber-ne més).

Novosibirsk Graphic Art Biennial

Mostra d’art gràfic amb molta representació dels territoris situats a la part oriental de Rússia i països veïns.

Obra exposada: gravats amb carborúndum.

Novosibirsk, amb més de 1.000.000 d’habitants és la tercera ciutat més poblada de Rússia darrera de Moscou i Sant Petersburg. Situada a més de 3.000 km de Moscou al centre de Sibèria n’és la seva capital i centre d’una gran activitat cultural, artística i científica. (per saber-ne més).