2001 MOSCOU / Rússia

2001 MOSCOU / Rússia

2001 MOSCOU / Rússia 1961 1440 Antolina Vilaseca

Festival de la Cultura Iberoamericana

Mostra d’activitats culturals de diversos països d’arrel iberoamericana, amb música, teatre, dansa i arts plàstiques.

Obra exposada: pintura.

Festival de la Cultura Iberoamericana

Mostra d’activitats culturals de diversos països d’arrel iberoamericana, amb música, teatre, dansa i arts plàstiques.

Obra exposada: pintura.