1984-87 JOSSA DEL CADÍ / Barcelona

1984-87 JOSSA DEL CADÍ / Barcelona

1984-87 JOSSA DEL CADÍ / Barcelona 1500 1079 Antolina Vilaseca

MCN (Música, Cibernètica i Natura)

En plena Serra del Cadi, a 1.400 msn, se celebraren en la dècada dels 80 diverses edicions d’un projecte de l’avantguardista músic Martí Brunet en el que es reivindicava la necessitat de fer compatibles els avenços tecnològics i la preservació de la natura.

Música, tecnologia punta, artistes pluridisciplinaris i natura plena aplegats en una reivindicació que segueix més vigent i més urgent que mai.

MCN (Música, Cibernètica i Natura)

En plena Serra del Cadi, a 1.400 msn, se celebraren en la dècada dels 80 diverses edicions d’un projecte de l’avantguardista músic Martí Brunet en el que es reivindicava la necessitat de fer compatibles els avenços tecnològics i la preservació de la natura.

Música, tecnologia punta, artistes pluridisciplinaris i natura plena aplegats en una reivindicació que segueix més vigent i més urgent que mai.