2020-12 ALTA GRACIA (ARGENTINA)

2020-12 ALTA GRACIA (ARGENTINA)

2020-12 ALTA GRACIA (ARGENTINA) 975 975 Antolina Vilaseca

El Llenguatge de les Caixes.

El llenguatge de les Caixes és un projecte expositiu impulsat per el Museu Comarcal de Manresa i el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gràcia y Casa del Virrey Liniers de la ciutat d’Alta Gracia (Argentina).

El dissabte 19 desembre a Alta Gràcia, Argentina, es va inaugurar a Alta Gracia l’exposició El llenguatge de les caixes. Es tracta d’una mostra conjunta d’Antolina Vilaseca i Hilda Zagaglia, artistes vinculades a dues ciutats, Manresa i Alta Gracia (Argentina), en les que l’herència i la presència jesuítica són molt importants.

Antolina Vilaseca i Hilda Zagaglia es varen conèixer a la Biennal d’Art Contemporani de Florència el 2001, on van descobrir els paral·lelismes de la seva obra i del seu pensament així com els parentius entre les seves respectives ciutats (Alta Gràcia es deia en els seus inicis Potrero de Sant Ignacio de Manresa).

A la inauguració de l’exposició a l’Argentina hi varen assistir per via telemàtica les dues artistes, els directors dels dos museus, representants dels dos museus i el Ministre de Cultura d’Argentina, Tristán Bauer, que va destacar la importància de la cultura a les societats i l’especial significat que té l’exposició El llenguatge de les caixes, ja que amb ella “es posa de relleu la cultura com a espai de connexió entre continents, llegats històrics i persones”.

L’exposició és farà al Museu Comarcal de  Manresa en dates futures subjectes als condicionants de la pandèmia i s’anunciarà al web i Instagram.

Més informació al web del Museu Liniers d’Alta Gracia (Argentina)

El Llenguatge de les Caixes.

Projecte expositiu impulsat per el Museu Comarcal de Manresa i el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gràcia y Casa del Virrey Liniers de la ciutat d’Alta Gracia (Argentina).